By Gil PL, out of Etruria PL by Palas SU

Bilder från Midnight Sun International:


Photo: Linda Svensson


Photo: Linda Svensson


Photo: Linda Svensson


Photo: Linda Svensson


Photo: Linda Svensson


Photo: Annelie Sulkakoski


Photo: Annelie Sulkakoski


Photo: Annelie Sulkakoski


Photo: Annelie Sulkakoski


Photo: Annelie Sulkakoski


Photo: Annelie Sulkakoski


Photo: Annelie Sulkakoski


Photo: Annelie Sulkakoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från utsällningen i Umeå C-show 2006