Etmans far Gil har verkat i avel i Polen, USA och Holland

Gil
blev Polish National Reserve Champion Stallion 1986.

Han har tjänstgjort i avel på Kurozweki och på Janów Podlaski. Gil har startat på galoppbanan i Polen. Det blev 9 starter med resultatet: 1-5-2. 1987 exporterades Gil till USA. 2005 verkade han i avel på Vlasakker Arabians i Holland.